Pl. Kilińskiego 4 lok 1.2, Mińsk Mazowiecki

Neurologopeda

mgr Kamila Wittig
NEUROLOGOPEDA

neurologopeda, surdopedagog i oligofrenopedagog, pracuję w szkole specjalnej