Pl. Kilińskiego 4 lok 1.2, Mińsk Mazowiecki

Telemedycyna

ZDALNE MONITOROWANIE CZYNNOŚCI SERCA JEST NIEZWYKLE SKUTECZNE W WYKRYWANIU ARYTMII

Skorzystaj z możliwości telemedycznej diagnostyki kardiologicznej!

Pełna oferta telemedyczna – już dziś w Twoim mieście.

Skuteczna diagnostyka już nie wymaga wielu wizyt lekarskich.

To uznana i wiarygodna metoda diagnostyki:

 • kołatania serca, uczucia zamierania lub nierównej pracy serca,
 • migotania przedsionków i innych arytmii,
 • omdleń,
 • nieprawidłowego funkcjonowania stymulatora serca.

 

Kontroluj swoje serce w każdych warunkach – już dziś zapytaj Twojego trenera o:

 • biofeedback sportowców,
 • analizę efektywności i bezpieczeństwa treningu,
 • nieograniczony czas monitorowania czynności serca!

Pobierz informację dla Pacjenta:

Już dziś umów się na badanie!

Wykorzystaj możliwość wykonania badania EKG w domu w przypadku wystąpienia dolegliwości. W ciągu kilku minut możesz samodzielnie wykonać badanie EKG, które zostanie przesłane i ocenione przez lekarza. Nie musisz obawiać się o to co dzieje się z Twoim sercem, dlaczego pracuje nieregularnie. Sprawdź to wykonując łatwo badanie EKG w dowolnym miejscu i czasie.

Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać najnowszą technologię do pracy oceny Twojego serca wybierz długoterminowe monitorowanie EKG. Załóż przyjazny w obsłudze i dyskretny aparat EKG. Nasze urządzenie możesz nosić jak długo zechcesz! Urządzenie regularnie, co pięć minut wykonuje i wysyła zapisy EKG. Pozwól sobie poznać zalety nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej.

Informacja o usłudze

12-odprowadzeniowe badanie Holter EKG!

 • najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne badanie holterowskie!
 • diagnostyka arytmii, kołatania serca, niedokrwienia.

EKG „na żądanie”

 • 3-odprowadzeniowe badanie EKG wykonywane w przypadku dolegliwości lub jakiegokolwiek niepokoju,
 • badanie wykonasz samodzielnie w ciągu kilku minut,
 • zapis pozwala zdiagnozować zaburzenia pracy serca – arytmie, m.in. dodatkowe pobudzenia, migotanie przedsionków, częstoskurcze, zahamowania zatokowe, bloki przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
 • zapis jest wysyłany do centrum diagnostycznego i oceniany przez lekarza najpóźniej w ciągu kilkunastu godzin,
 • o groźnych nieprawidłowościach zostaniesz powiadomiony telefonicznie

Długoterminowe monitorowanie EKG

 • 3-odprowadzeniowe badanie EKG wykonywane regularnie, co pięć minut przez cały czas noszenia urządzenia,
 • aparat EKG jest dyskretny, w razie potrzeby możesz go zdjąć i założyć samodzielnie w każdej chwili,
 • zapis pozwala zdiagnozować zaburzenia pracy serca – arytmie, m.in. dodatkowe pobudzenia, migotanie przedsionków, częstoskurcze, zahamowania zatokowe, bloki przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
 • zapis jest wysyłany do centrum diagnostycznego i oceniany przez lekarza najpóźniej w ciągu kilkunastu godzin,
 • o groźnych nieprawidłowościach zostaniesz powiadomiony telefonicznie.

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (tzw. Holter ciśnieniowy)

 • referencyjna metoda wykrywania nadciśnienia tętniczego,
 • wykluczanie tzw. „nadciśnienia białego fartucha”,
 • ocena dobowego rytmu ciśnienia tętniczego,
 • ocena efektywności leczenia – SPRAWDŹ CZY PRZYJMOWANE PRZEZ CIEBIE LEKI RZECZYWIŚCIE DZIAŁAJĄ!

Pracujemy z najlepszymi dostępnymi technologiami:

 

Pro Plus

 

www.schiller.ch logo

Lekarz z I Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie, obecnie pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rozwój telemedycyny potwierdzany jest badaniami naukowymi. Przy porównaniu 24-godzinnego monitorowania Holtera z długoterminowym monitorowaniem częstości akcji serca, metoda klasyczna pozwoliła na rozpoznanie arytmii w 39% przypadków, podczas gdy długoterminowe monitorowanie umożliwiło do 65% arytmii serca.

-„Badania TELEMARC pokazały, jak dużą skuteczność diagnostyczną można uzyskać, stosując rozwiązania telekardiologiczne u pacjentów z arytmią serca. Pozwala to na szybką diagnozę i natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego leczenia, aby zapobiec dalszemu postępowi choroby. Możemy skutecznie chronić pacjentów przed powikłaniami arytmii i niepełnosprawnościami „- powiedział obecny Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Rozwiązania telekardiologiczne dają szerokie możliwości diagnozy i leczenia pacjentów cierpiących na arytmię.

Opinia ekspertów

– „Długoterminowe, systemowe rozwiązania pozwolą nam szybko zdiagnozować i leczyć, a tym samym – chronić pacjentów przed poważnymi powikłaniami, takimi jak arytmie, np. Udar mózgu „- powiedział dr Sierpiński, który podkreśla, że ​​pacjenci stosujący rozwiązania telemedyczne, takie jak zdalny monitoring, cieszą się lepszym komfortem życia, co wynika z efektywnego planowania wizyt kontrolnych tylko w sytuacjach, gdy wymaga tego stan ich zdrowia. następnie pracować swobodnie, podróżować i prowadzić normalne życie.

Większa część pacjentów podziela opinię ekspertów,trzy czwarte respondentów przyznało, że korzystanie z zdalnego monitoringu znacznie zwiększyło ich poczucie bezpieczeństwa, 9 na 10 osób zostaje zmobilizowanych do aktywności fizycznej w wyniku świadomość choroby i potrzeba dbałości o zdrowie.