Pl. Kilińskiego 4 lok 1.2, Mińsk Mazowiecki

dr n. med. Andrzej Cacko

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji w kardiologii. Studia ukończył w roku 2009. Od początku kariery zawodowej jest wiązany z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, gdzie pracuje jako starszy asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii. Od 2017 roku dr n. med. Andrzej Cacko pełni obowiązki Kierownika w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2016 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych w specjalizacji kardiologia. Szczególnie zainteresowany elektrostymulacją serca (programowanie stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów), diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Specjalizuje się w chorobach układu krążenia.

Schorzenia:

  • choroba wieńcowa,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zaburzenia lipidowe,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • migotanie przedsionków,
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca,
  • niewydolność krążenia,
  • zasłabnięcia pochodzenia kardiologicznego,
  • diagnostyka dolegliwości bólowych w klatce piersiowej.

kardiolog Mińsk Mazowiecki

ELG Mińsk Mazowiecki

telemedycyna Mińsk mazowiecki