Pl. Kilińskiego 4 lok 1.2, Mińsk Mazowiecki

lek. Andrzej Kulesza

Absolwent studiów medycznych na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także studiów na kierunku Biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015r. jest zawodowo związany z Kliniką Immunologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie kończy specjalizację z Chorób Wewnętrznych oraz gdzie jest doktorantem. Od 2016 zajmuje się także nauczaniem studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz fizjoterapii w zakresie chorób wewnętrznych oraz immunologii. Ponadto Andrzej Kulesza zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w Pogotowiu Miejskim, Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej, oraz w SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Od roku 2016r. jest związany z Centrum Medycznym Enelmed oraz Medicover gdzie pracuje w specjalistycznych zespołach wyjazdowych oraz w poradni internistycznej. W latach 2017-2018 pełnił funkcję koordynatora zespołu lekarskiego Oddziału Medycyny Wyjazdowej i Interwencyjnej CM Enelmed. Andrzej Kulesza jest także zaangażowany w pracę naukową. Jest autorem licznych publikacji zarówno w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. Swoją pracę doktorską poświęcił zagadnieniu malformacji naczyniowych u chorych na autosomalnie dominującą wielotorbielowatość nerek. Jest również autorem tłumaczeń książek o tematyce medycznej z języka angielskiego m.in. poradnika Kliniki Mayo dla pacjentów chorych na cukrzycę. Posiada aktualny certyfikat European Resuscitation Council ALS Provider Course. Biegle włada językiem angielskim.