Pl. Kilińskiego 4 lok 1.2, Mińsk Mazowiecki

lek. Konrad Lewandowski

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo – Lekarskim.
Na co dzień pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit tj. choroby Leśniowskiego – Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie – jest w trakcie specjalizacji z gastroenterologii.

Zajmuje się leczeniem chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych zapaleń jelit oraz czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna ECCO, Polskiego Klubu Trzustkowego oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Aktualnie zajmuje się badaniem braku odpowiedzi na leczenie biologiczne lekami z grupy anty – TNF alfa tj. infliximab i adalimumab, co jest tematem jego rozprawy doktorskiej. Bierze udział w badaniach klinicznych dot. nowych leków biologicznych m.in. Risankizumab. Pracuje również jako Sekretarz w czasopiśmie gastrologicznym „Gastroenterology Review”. Jest wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – kształcenie młodych adeptów medycyny w dziedzinie gastrologii i chorób wewnętrznych, co sprawia mu wielką przyjemność.

Systematycznie odbywa szkolenia podnosząc kwalifikacje zawodowe oraz rozwija swoją wiedzę i umiejętności z zakresu gastroenterologii, a w szczególności tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit.