Telemedycyna

Telemedyczna Diagnostyka Kardiologiczna

Telemedyczna diagnostyka kardiologiczna jest niezwykle skutecznym narzędziem w wykrywaniu arytmii i innych zaburzeń pracy serca. Dzięki nowoczesnym technologiom, diagnostyka kardiologiczna nie musi być uciążliwa i nie wymaga wielu wizyt lekarskich.

Telemedycyna umożliwia monitorowanie czynności serca w każdych warunkach. Możliwe jest monitorowanie EKG, ciśnienia tętniczego, a także biofeedback sportowców, analiza efektywności i bezpieczeństwa treningu, nieograniczony czas monitorowania czynności serca.

Kontrola Serca w Każdych Warunkach

Samodzielne Badanie w Domu

Dzięki telemedycynie, możliwe jest wykonanie badania EKG w domu w przypadku wystąpienia dolegliwości. Badanie EKG, które zostanie przesłane i ocenione przez lekarza, można wykonać samodzielnie w ciągu kilku minut.

Długoterminowe monitorowanie EKG umożliwia pełne wykorzystanie najnowszej technologii do oceny pracy serca. Możliwe jest noszenie dyskretnego aparatu EKG przez dowolny czas, który regularnie, co pięć minut wykonuje i wysyła zapisy EKG.

Długoterminowe Monitorowanie EKG

Różne Metody Monitorowania

Oferta telemedycyny obejmuje różne metody monitorowania, takie jak 12-odprowadzeniowe badanie Holter EKG, EKG „na żądanie”, długoterminowe monitorowanie EKG, a także 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (tzw. Holter ciśnieniowy). Każda z tych metod pozwala na precyzyjną diagnostykę i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.